Regulamin galerii

Regulamin Galerii

       Większość towarów dostępnych w naszej Galerii jest wykonywana na zamówienie Klienta, zgodnie z katalogiem, bądź wedle indywidualnego pomysłu Kupującego, z uwzględnieniem metod, którymi się posługujemy przy produkcji. Meble, pościel i dodatki bywają dostępne od ręki, jeśli aktualnie znajdują się w sklepie, o czym informujemy na stronie.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia zaliczki w wysokości 50 % wartości zamówienia w przypadku modeli katalogowych lub według ustaleń przy meblach na indywidualne zamówienie. Wpłacenie ww zaliczki jest jednoznaczne z zawarciem umowy na wykonanie usługi.W zależności od stopnia trudności wykonania, czas realizacji może wynieść do trzech tygodni w przypadku odzieży i pościeli według katalogu oraz do pieciu tygodni w przypadku mebli, tapet i dekoracji wnętrz. Z reguły jednak czas ten jest krótszy. Indywidualne projekty, w szczególności meble duże,  realizowane są w czasie uzgodnionym z Klientem, po uprzedniej konsultacji i ocenie. Podobnie w przypadku mebli sprowadzanych na zamówienie z zagranicy i wykonywanych na indywidualne życzenie Zamawiającego - czas realizacji określamy po uprzedniej konsultacji. Koszt zamówienia jest wyliczany ostatecznie po wykonaniu pracy, z uwzględnieniem wszystkich poniesionych przez wykonawcę kosztów, szczegolnie tych odbiegajacych od usługi standardowej.

Na nasze wyroby udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, po tym czasie oferujemy odpłatną usługę rewitalizacji i naprawy.

 W przypadku niewywiązania się Klienta z zapłaty za usługę, zatrzymujemy mebel jako rekompensatę za poniesione koszty.

Wszelkie spory zwiazane z zamówieniem bedą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku mozliwosci zawarcia ugody, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd miejsca siedziby galerii.

Galeria nie pracuje w sierpniu każdego roku.